Vesna Malenčić

vesna-malencic

Vesna Malenčić

Zanimanje: magistar razredne nastave

Institucija: OŠ „Vuk Karadžić”, Prijedor

Država: Bosna i Hercegovina, Republika Srpska

Biografija predavača:

Vesna Malenčić je svoj talenat za kreativnost u nastavi matematike primijenila prilikom stvaranja neobičnih i kreativnih spojeva tradicionalne i vedske matematike, pomoću kojih matematička pravila postaju laka i razumljiva. Zajedno sa profesorima i svojim učenicima, Vesna je pokrenula istraživački rad koji proizilazi iz mogućnosti da se na temelju dobijenih rezultata mogu utvrditi pravci djelovanja kako na planu osavremenjivanja nastavnog procesa, tako i na planu razvijanja i vaspitanja osoba, koje će znati da pronalaze nove podatke i informacije, i koje će biti otvorene za nova saznanja i učenje.

Aktivno je učestvovala u radu niza projekata u obrazovanju.

Naziv prezentacije: Uz EdTech, matematika je laka za svakog đaka