Vedrana Pavletić

vedrana-pavletic

Vedrana Pavletić

Zanimanje: Senior Development and Recognition Manager Africa, Europe, Middle East

Institucija: International Baccalaureate Organization

Država: The Netherlands

Biografija predavača

Vedrana je međunarodni edukator čije profesionalno iskustvo obuhvata obrazovni sektor, neprofitne organizacije i sektor biznisa. Strastveno se zalaže za to da deci i mladima omogući neograničen pristup najboljem mogućem obrazovanju. Trenutno sarađuje sa liderima u obrazovanju, ali i sa univerzitetima i vladama širom regiona, na unapređenju obrazovnog pejzaža kroz International Baccalaureate programe (programi međunarodne mature). Građanka sveta poreklom sa jadranske obale Hrvatske, Vedrana je zahvalna na prilici da predaje na svom maternjem, hrvatskom jeziku, i da na taj način dopre do što većeg broja edukatora iz centralne i istočne Evrope. Čvrsto veruje da bez obzira na to gde se nalazi, svaka škola može da preuzme međunarodne elemente obrazovanja, istovremeno negujući vrednosti i tradiciju sopstvene zemlje, te da na taj način obrazuje naredne generacije globalnih građana.