Tatjana Milivojčević

tatjana-milivojcevic

Tatjana Milivojčević

Zanimanje: strukovni vaspitač – specijalista za likovno vaspitanje

Institucija: Predškolska ustanova „Pčelica”, Sremska Mitrovica

Država: Srbija

Biografija predavača: 

Tatjana Milivojčević je svoju vaspitnoobrazovnu praksu usmerila na proširivanje dečjih saznanja o svetu koji ih okružuje putem sopstvenog istraživanja. Teži da kod dece razvija divergentno mišljenje, kao i da ih motiviše da na svojim putevima saznanja koriste različite izvore. Smatra da deci treba pružiti mnoštvo raznovrsnih sredstava i materijala pomoću kojih će eksperimentisati i istraživati sopstvenu kreativnost. Pošto je specijalista za likovno vaspitanje, izuzetno mesto u njenoj profesionalnoj praksi zauzima, pre svega, umetnost, ali i lutka za čiju je kreaciju dobila prvu nagradu žirija na stručnom skupu „Dobra igračka” u Subotici 2015. godine. Lutke samostalno izrađuje i deci su dostupne u njenoj radnoj sobi, gde pomoću njih mogu slobodno da ulaze u dramske igre i dijaloge, i razvijaju govor. Razvoj govora je cilj kome teži, jer smatra da se u dobroj komunikaciji krije koren napretka i razvoja svih učesnika vaspitnoobrazovnog procesa.

Naziv prezentacije: Kako smo napisali knjigu