Tatjana Koluvija

tatjana-koluvija

Tatjana Koluvija

Zanimanje: profesor globalnih perspektiva 

Institucija: International School, Beograd

Država: Srbija

Biografija predavača: 

Iako je planirala da bude profesor srpskog jezika i književnosti, Tatjana u International Schoolu u Beogradu u okviru Cambridge programa predaje veoma interaktivan i interdisciplinaran predmet – Globalne perspektive. Ovaj predmet je u pravom smislu osnažio kompetencije koje Tatjana poseduje, a koje su u vezi sa nastavom u kojoj učenici stiču veštine akademskog pisanja i kritičkog mišljenja. Tatjana Koluvija u nastavi koristi svesni i asertivni pristup učenju i komunikaciji, i time postiže dobre akademske rezultate, ali pored toga, ovaj pristup doprinosi i socioemocionalnim kompetecijama učenika. U svojoj praksi, Tatjana se trudi da učenici shvate svrhu obrazovanja i napredovanja, ali i primenu tih istih znanja u svakodnevnom životu i praksi. Kroz klub koji vodi u International Schoolu, Tatjana učenicima ukazuje na tehnike svesnih i asertivnih oblika u komunikaciji, što predstavlja veoma važnu životnu veštinu. Odnos prema sebi i drugima, načini na koje se borimo sa stresom i teškim životnim okolnostima, relaksacija i otpuštanje stresa predstavljaju osnove kojima se bavi u ovom klubu. Svi ovi elementi se primenjuju u komunikaciji sa roditeljima i drugim kolegama, pa je jedan od projekata u školi koji Tatjana vodi i „Roditelji danas predaju”, u kome se uspostavlja bliža komunikacija sa roditeljima kroz neposredan oblik rada. Pored ovog projekta, tu je i niz radionica na kojima Tatjana podstiče i savetuje kolege kako da se nose sa stresom i kako da postanu svesniji i prisutniji, kako bi sačuvali svoju snagu za dalja iskustva u radu i prosveti.

Naziv prezentacije: Učimo i živimo svesno!