Selma Rustempašić

selma-rustempasic

Selma Rustempašić

Zanimanje: profesor historije

Institucija: Mješovita srednja tehnička škola Travnik i Mješovita srednja škola Bugojno

Država: Bosna i Hercegovina

Biografija predavača 

Selma Rustempašić aktivno proučava i istražuje mnogobrojne aspekte historijskih činjenica i pojava, kako sa svojim učenicima kroz nastavni proces i vannastavne aktivnosti tako i individualno kao autorica mnogobrojnih novinskih i veb tekstova o historijskim tekovinama i naslijeđu Bosne i Hercegovine. Bila je mentor učenicima prilikom nastajanja dokumentarnih filmova o historijskoj zaostavštini zanimljivoj za izučavanje historije kroz školski program. Za svoj pedagoški rad Selma je 2017. nominovana od strane COI „Step by Step” među 10 najinovativnijih profesora u Bosni i Hercegovini. Autor je knjiga „Od slova do kamena”,  „Skopaljska dolina kroz historiju” i „Prođoh Bosnom, a i Hercegovinom”. Koautor je priručnika „U potrazi za znamenitostima” i „Holocaust & Peace – Lessons from the Past for the Future”. Autor je kreativnih priprema: „Bosna i Hercegovina nakon II svjetskog rata”, Jugoslavija 100 godina poslije, kao i „Lekcije koje (ni)smo naučili”, Dodatni nastavni materijali, HIP Udruženje nastavnika historije, istorije, povijesti i „Grad Mladosti”, Zbornik savremenih i kreativnih priprema, Bosanska knjiga, Sarajevo. 

Naziv prezentacije: Prođoh Bosnom, a i Hercegovinom