Dr Olivera Cekić-Jovanović

dr-olivera-cekic-jovanovic

Dr Olivera Cekić-Jovanović

Zanimanje: doktor metodike nastave; vanredni profesor za užu naučnu oblast Metodika nastave prirode i društva

Institucija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Država: Srbija

Biografija predavača: 

Olivera Cekić-Jovanović u svom naučnom i nastavnom radu sa studentima Fakulteta pedagoških nauka, budućim učiteljima, bavi se primenom i ispitivanjem pedagoške i didaktičko-metodičke efikasnosti savremene tehnologije u nastavi prirodnih nauka. Zajedno sa svojim kolegama pokrenula je projekat „Superheroji i moćna nauka”, koji se bavi promocijom sadržaja prirodnih nauka kroz savremeni STEAM koncept, primenu istraživačkih metoda i čudesnih moći popularnih superheroja. Za svoj naučni rad, popularizaciju i promociju nauke dobila je dva puta priznanje Centra za promociju nauke Republike Srbije. Autor je nekoliko idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauka, a u vreme pandemije intenzivnije se bavi primenom i ispitivanjem mogućnosti i efikasnosti nastavnog modela „Flipped classroom”.

Naziv prezentacije: Superheroji i moćna nauka – STEAM koncept