Milica Aleksić

milica-aleksic

Milica Aleksić

Zanimanje: profesor engleskog jezika

Institucija: Savremena gimnazija

Država: Srbija

Biografija predavača

Milica Aleksić je iskustvo u pedagoškom radu stekla u više privatnih škola podučavajući decu i odrasle. Posebnu pažnju posvećuje stilovima učenja i radu na materijalima i kursevima sa fokusom na komunikacijske veštine i praktičnu upotrebu jezika. U Savremenoj gimnaziji teži da svojim učenicima prvo predstavi važnost koju engleski jezik ima, kako za njihovo dalje obrazovanje tako i za karijeru, a zatim i da ih motiviše da jezik uče izlažući se njemu i okružujući se njime. Milica veruje da je najvažnije naučiti kako se uči i zato želi da razvije kritičko mišljenje kod učenika kroz interaktivnu i interdisciplinarnu nastavu. O kvalitetu i inovativnosti njenog rada govore i Evropska jezička oznaka kvaliteta koju dodeljuje organizacija Tempus, 3. mesto na Science on Stage takmičenju projekata i više časova i projekata koji su objavljeni u časopisima ili digitalnim bazama znanja. Posebno je srećna zbog aktivnosti i projekata koji su imali preduzetničku, ali i humanitarnu stranu, jer učenicima pokazuju i kod njih razvijaju vrednosti koje su važne za svakog mladog čoveka u društvu.

Naziv prezentacije: Kako do maksimalog efekta nastave oslanjajući se na interesovanja i veštine učenika