Ljiljana Lazarević

ljiljana-lazarevic

Ljiljana Lazarević

Zanimanje: profesor razredne nastave

Institucija: OŠ „Mihailo Petrović Alas”, Beograd

Država: Srbija

Biografija predavača

Ljiljana Lazarević je nosilac titule „Najbolji edukator Srbije”, a 2021. godine bila je i nacionalni predstavnik i finalista prilikom dodeljivanja prestižne svetske nagrade „Yidan prize”. Na posao dolazi s radošću i entuzijazmom, pa je taj odnos prema školi i učenju prenela i na svoje učenike. U njenom radu dominira aktivizam. Pokreće učenike na sprovođenje projekata i aktivnosti koji podstiču kreativno i kritičko mišljenje, koji pozivaju na inicijativu i postizanje visokih rezultata. Njeni učenici su samostalni, pripremljeni za realne životne situacije i imaju izuzetno razvijenu empatiju. Bavi se darovitom decom i zalaže se za edukaciju nastavnika u oblasti identifikacije darovitih učenika i rada sa njima. Autor je nacionalnog pilot-projekta „Osnaživanje nastavnika i stručnih saradnika za rad sa darovitom decom”. Koordinator je „EPoK tima Srbije” kada je reč o osnovnom obrazovanju (test potencijalne kreativnosti). Vodi podmladak planinarskog kluba, penje se sa decom na planinske vrhove i uči ih da žive i misle kao ekološki osvešćeni planinari. Njeni radovi su objavljivani u zbornicima međunarodnog značaja. Predavač je na konferencijama, autor priručnika, realizator obuka. Svoje aktivnosti objavljuje na stranici dnevnikljiljeuciteljice.com.

Naziv prezentacije: Aktivizam, projektno učenje i preduzetništvo