Liz Keable

liz-keable

Liz Keable

Zanimanje: Founder

Institucija: Learning Pockets UK

Država: United Kingdom

Biografija predavača

Fokusirana sam na razvoj „metakognicije u praksi”, koja studentima pomaže da očuvaju mentalno zdravlje i unaprede akademske ishode nakon pandemije putem konsultantskih servisa u školama, ali i obuka za nastavno osoblje i roditelje. Doktorat je i dalje na mojoj listi neostvarenih želja, ali zasad ću morati da se zadovoljim time što „živim” svoj posao. Iz škole sam izašla zbunjena, nekvalifikovana i nesigurna, jer mi se činilo da nisam u stanju da zapamtim bilo šta, uprkos tome što sam bila fascinirana i zainteresovana za sve čemu su me učili. Na sreću, danas znam zašto nisam bila u stanju da shvatim obrazovanje, niti da mu efikasno pristupim, i saosećam sa svima koji prolaze kroz iste muke kroz koje sam i ja prošla. Budite ponosni i srećni što pravite razliku i unapređujete obrazovne i životne prilike dece i mladih tako što školama i roditeljima pomažete da otkriju kako tačno mogu da pomognu deci da upotrebe metakogniciju u svom pristupu učenju i saznanju. Otkriću vam malu tajnu – tema je mnogo šira od pukog razmišljanja o razmišljanju. Nadam se da ćete mi se pridružiti i otkriti kako možete da napravite stvarnu razliku i da pomognete svojim učenicima. Takođe se nadam da ćete imati više poverenja u moje sposobnosti ako vam otkrijem da, uprkos skromnim počecima, danas imam diplomu iz oblasti prirodnih nauka, da sam kvalifikovani predavač i master trener sa više od dve decenije iskustva u nastavi i učenju. Takođe sam članica Instituta za liderstvo i menadžment, Društva za obrazovanje i obuku, kao i Čartered koledža za obuku nastavnika (Chartered College of Teaching).