Levy Hofman

levy-hofman

Levy Hofman

Zanimanje: Managing Director

Institucija: Education-Trends

Država: Netherlands

Biografija predavača

Misija generalnog direktora kompanije „Education-Trends” Levija Hofmana jeste da inspiriše edukatore i pomogne im svojim znanjem i stručnošću. Predvodnik je međunarodnog tima istraživača, kreatora sadržaja i posmatrača trendova koji istražuju, analiziraju i izveštavaju o najnovijim obrazovnim tehnologijama, digitalnim alatima i drugim inovativnim dostignućima na polju globalnog obrazovanja. Uvide i saznanja o novim tehnologijama, trendovima i sistemima učenja njegov tim deli sa edukatorima i drugim zaposlenima u obrazovanju iz svih krajeva sveta.