Jelena Gajić

jelena-gajic

Jelena Gajić

Zanimanje: učiteljica

Institucija: OŠ „Crnjanski”, Jagodina

Država: Srbija

Biografija predavača

Jelena Gajić je učiteljica koja nastoji da svoju učionicu transformiše u kreativan i podsticajni ambijent za učenje. U nastavi primenjuje savremene obrazovne tehnologije koje integrišu elemente robotike, programiranja, učenja uz primenu AR i VR aplikacija, holograme, dramski metod, ekološke i naučne teme, autorske digitalne priče i obrazovne programe koji funkcionišu prema principu izokrenute učionice uz akcenat na gejmifikaciju nastavnih sadržaja. Nosilac je priznanja „Čas za ugled” i jedna je od finalista prvog nacionalnog STEAM festivala „Science on Stage Srbija”. Oprobala se i kao predavač na međunarodnoj konferenciji „Digitalno obrazovanje 2021” i izlagač na Saborima učitelja. Autor je nekoliko stručnih radova zasnovanih na iskustvu u radu sa darovitim učenicima, kao i primera dobre prakse dostupnih u elektronskim zbornicima i časopisima. Učionica njenih đaka ispunjena je zapaženim uspesima na brojnim matematičkim, literarnim i likovnim takmičenjima.

Naziv prezentacije: Izokrenuta učionica – moja lektiraonica