Gordana Stanković

gordana-stankovic

Gordana Stanković

Zanimanje: profesor matematike i informatike

Institucija: OŠ „Ivo Lola Ribar”, Novi Sad

Država: Republika Srbija

Biografija predavača (max. 200 reči): 

Gordana Stanković je vrlo aktivna nastavnica matematike i informatike i posvećena je tom poslu. Više puta je nagrađivana („Digitalni čas” (2019) za rad „Druženje sa Talesom”, Evropske oznake kvaliteta za autorke projekata „Matematika kroz strip i karikaturu” i „Matematika u korelaciji i ljubavi sa…”). 

Implementirala je portal „Google Suite for Education” u svojoj školi, kojim i dalje upravlja. Takođe je, kao odličan poznavalac IKT-a, edukator i podrška kolegama.

Gordana voli inovativnost u nastavi i vrlo je predana kada je reč o podučavanju i vaspitavanju učenika. Smatra da nastavnici treba da idu u korak s vremenom, jer vaspitavaju „budućnost”, te treba da dopuste i da budućnost vaspitava njih. Njen moto je: „Učenje se mora odvijati kroz zabavu, povezivanje i timski rad”. 

Naziv prezentacije: „Matematička šarenica”