Dragana Radenović

dragana-radenovic

Dragana Radenović

Zanimanje: Stručni saradnik – pedagog

Institucija: Osnovna škola „Stevan Sremac”

Država: Srbija

Biografija predavača

Dragana Radenović zasniva svoj rad na ostvarivanju i unapređivanju obrazovnovaspitnog procesa kroz primenu teorijskih, praktičnih i istraživačkih saznanja pedagoške nauke. Primat su joj obrazovna postignuća učenika. Predmet njenog istraživanja je povezanost kontekstualnih činilaca sa školskim uspehom učenika u oblasti matematike i srpskog jezika. U svojstvu autora i koautora objavila je nekoliko radova i učestvovala na naučnom i stručnom skupu.

Naziv prezentacije: Uz podršku porodice do boljih postignuća