Dr. Nirvana Pistoljevic

dr-nirvana-pistoljevic

Dr. Nirvana Pistoljevic

Zanimanje: Executive Director

Institucija: EDUS – Education for All

Država: United States / Bosnia and Herzegovina

Biografija predavača

Nirvana Pištoljević je transdisciplinarna bosansko-američka naučnica i psiholog. Poseduje tri magistarske diplome iz oblasti pedagogije i obrazovne nauke, i doktorat iz oblasti primenjene analize ponašanja u obrazovanju, koji je stekla na Univerzitetu Kolumbija, gde je 11 godina radila kao profesorka na Pedagoškom fakultetu. Dr Pištoljević je i na poziciji starijeg analitičara ponašanja i istraživača-saradnika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta Kolumbija (CABAS). Njena istraživanja su objavljivana u različitim stručnim publikacijama, a gostovala je na mnogim obrazovnim institucijama, predajući na temu obrazovanja, psihologije, autizma, ranog razvoja, specijalnog obrazovanja, inkluzije, razvoja jezika i kompleksnih sistema. Njena trenutna istraživačka interesovanja uključuju razvoj alata za ranu procenu i skrining, nastavne planove i programe zasnovane na činjenicama i intervenciji, razvoj jezika, posmatračko učenje, inkluziju, obrazovanje nastavnika, STEAM i funkcionalno obrazovanje roditelja. Izvršna je direktorka nevladine organizacije „EDUS – Education for All”, koja se bavi unapređenjem obrazovnih praksi u Bosni i Hercegovini, gde dr Pištoljević trenutno provodi najviše vremena, razvijajući programe za decu i porodice, vršeći istraživanja i pišući. Radila je u više od deset zemalja i sarađivala sa različitim nevladinim organizacijama, vladama i programima u pokušaju da izgradi bolju budućnost za svu decu, kako onu sa invaliditetom tako i onu bez njega.