Dr. Neil Hawkes

dr-neil-hawkes

Dr. Neil Hawkes

Zanimanje: Founder of Values-based Education (VbE)

Institucija: Values-based Education

Država: UK

Biografija predavača

Dr Nil Hoks (diplomirao, magistrirao i doktorirao na Oksfordu), član FRSA (Britanskog kraljevskog društva za podsticanje umetnosti, proizvodnje i trgovine), čuveni je motivacioni govornik, edukator, kreator medijskog sadržaja i komentator društvenih zbivanja. On je i popularni TEDx prezentator. Nilova razmišljanja ostavila su dubok uticaj na obrazovanje i društvo u celini. Za Nila se prvi put čulo u međunarodnim krugovima dok je radio kao direktor škole u britanskoj grofoviji Oksfordšir. Sarađivao je sa tamošnjom obrazovnom zajednicom na razvoju i implementaciji pedagoškog sistema koji bi učenicima omogućio da steknu transformativni vokabular zasnovan na vrednostima poput poštovanja, tolerancije, skromnosti i pravednosti. Obrazovna zajednica je otkrila da upotreba takvog vokabulara osnažuje učenike da postanu lideri sa aktivnim moralnim kompasom koji utiče na njihovo ponašanje, način razmišljanja i kvalitet akademskog postignuća. Nilova filozofija se od tada proširila na sve aspekte društva i poznata je kao „Život zasnovan na vrednostima”. Deo je radne grupe V20, koja savetuje lidere grupe G20 o značaju vrednosti za čovečanstvo. Nil je takođe i ambasador Fondacije za razvoj obrazovanja (FED). Osnivač je međunarodnog trusta „The International Values-based Trust”, https://ivetfoundation.com, i njegovog obrazovnog ogranka „Obrazovanje zasnovano na vrednostima” (Values-based Education), https://www.valuesbasededucation.com. Njegov bestseler „Od srca”, knjiga koja transformiše živote čitalaca kroz vrednosti koje promoviše, takođe slavi međunarodni uspeh njegovog koncepta obrazovanja zasnovanog na vrednostima. Nilova najnovija knjiga, koju je napisao zajedno sa Džejn Hoks, zove se „Unutrašnji kurikulum” i govori kako negovati blagostanje, otpornost i samoliderstvo. Više informacija o dr Hoksu možete pronaći na njegovom sajtu http://neilhawkes.org.