Dr. Conrad Hughes

dr-conrad-hughes

Dr. Conrad Hughes

Zanimanje: Principal

Institucija: International School of Geneva

Država: Switzerland

Biografija predavača

Doktor obrazovanja Konrad Hjuz je direktor kampusa La Grande Boissière i srednje međunarodne škole u Ženevi. Predvodio je dva velika projekta pod okriljem Uneskovog Međunarodnog biroa za obrazovanje (IBE), koja su posvećena preispitivanju glavnih principa učenja u 21. veku i prevenciji nasilnog ekstremizma kroz obrazovanje. Autor je tri knjige o različitim aspektima učenja u 21. veku. „Razumevanje obrazovanja i predrasuda” (2017) istražuje kako škole i univerziteti mogu da smanje predrasude kod učenika i nastavnika, „Obrazovanje za 21. vek” (2019) ispituje kako obrazovni sistemi mogu da odgovore na društvene izazove poput održivosti, razvoja veštačke inteligencije, post-truth politike, svesne pažnje i znanja za budućnost, dok njegova najnovija knjiga, „Obrazovanje i elitizam” (2021), govori o tome kako proširiti pristup kvalitetnom obrazovanju. Doktor Hjuz je član savetodavnog odbora Narodnog univerziteta (University of the People) i istraživač-saradnik na katedri za psihologiju i pedagogiju Univerziteta u Ženevi. Stalni je dopisnik bloga „Agenda”, pod okriljem Svetskog ekonomskog foruma, i redovni učesnik naučnih konferencija širom sveta.