Danka Tešić

danka-tesic

Danka Tešić

Zanimanje: profesor razredne nastave

Institucija: OŠ „Živan Maričić”, Žiča

Država: Srbija

Biografija predavača

Danka se već 23 godine trudi da pre svega poštuje svoje učenike i neguje njihove različitosti. Njen cilj je da učenici što bolje ovladaju nastavnim gradivom, pri čemu nastoji da nastavne sadržaje međusobno poveže, kao i da ih poveže sa svakodnevnim životom. Trudi se da deca kroz nastavu steknu znanja primenljiva u daljem životu, ali i da im prenese ljubav prema knjizi kao izvoru životnih istina i novih znanja. Prati savremene tokove u obrazovanju svesna činjenice da današnji nastavnik treba i mora doživotno da uči. Zajedno sa koleginicama, autor je dva akreditovana programa stručnog usavršavanja za nastavnike, „Lektira ne boli – razvoj čitalačke motivacije” i „Funkcionalno znanje – od sna do stvarnosti”, putem kojih nastoji da kolegama prenese iskustva iz svoje nastavničke prakse. Autor je više primera dobre prakse koji su prikazani na akreditovanim nacionalnim skupovima i objavljeni u elektronskim zbornicima. Stručne radove objavila je u časopisu „Učenje i nastava”. Izuzetno je ponosna na mentorski rad sa učenicima i studentima u oblasti literarnog i pozorišnog stvaralaštva, za šta je dobila i republičku nagradu.

Naziv prezentacije: Ozbiljnom zabavom do primenljivih znanja