Biljana Drobnjak

biljana-drobnjak

Biljana Drobnjak

Zanimanje: master pedagog, pedagoški savetnik

Institucija: Šabačka gimnazija, Šabac

Država: Srbija

Biografija predavača

Biljana Drobnjak je svoju kreativnost u nastavi usmerila najviše na rad sa učenicima. Autor i realizator je pet akreditovanih seminara, autorskog bloga i Facebook stranice, vršnjačkih edukacija, obuka, tribina, neobičnih prezentacija, predavanja, naučnih radova i e-novina koje koristi za uputstvo i pomoć učenicima, recenzent je stručne knjige „Brak, deca i porodica”. Saradnik je Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja iz Beograda, aktivni član Pedagoškog društva Srbije. Za svoj pedagoški rad Biljana je dobila nekoliko nagrada: za najboljeg nastavnika eks-Ju, specijalnu nagradu Mense Srbije i Kreativnih učitelja, kao i nagradu Nacionalnog obrazovnog portala za primer dobre pedagoške prakse, za rad sa učenicima po IOP-u. Od 2019. godine ima zvanje pedagoškog savetnika. Zajedno sa učenicima vodi „Razgovaralište”, gde njen savetodavni rad najviše dolazi do izražaja. Biljana još uvek veruje da obrazovanje jeste i da će uvek biti najmoćnije oružje u menjanju pojedinaca i društva nabolje.

Naziv prezentacije: Naučimo da učimo