Andrijana Miletić

andrijana-miletic

Andrijana Miletić

Zanimanje: master učitelj; asistent za užu naučnu oblast Metodika nastave prirode i društva

Institucija: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina

Država: Srbija

Biografija predavača

Andrijana Miletić u radu sa studentima Fakulteta pedagoških nauka primenjuje savremene metodičke pristupe, podstiče buduće učitelje i vaspitače da ih primene u radu i na taj način pomognu deci da razumeju značaj nastave prirode i društva i upoznavanja okoline za svakodnevni život. Jedan je od autora i realizatora projekta „Superheroji i moćna nauka” i idejnih rešenja za interaktivne eksponate u parkovima nauka koji su nagrađeni na konkursu Centra za promociju nauke Republike Srbije. Kao studentu doktorskih studija, predmet istraživanja su STEAM i STREAM koncept u nastavi prirode i društva.

Naziv prezentacije: Superheroji i moćna nauka – STEAM koncept