Aleksandra Filipović

aleksandra-filipovic

Aleksandra Filipović

Zanimanje: master učitelj

Institucija: Internacionalna škola „Crnjanski”, Jagodina

Država: Srbija

Biografija predavača

Aleksandra Filipović je svojom kreativnošću i digitalnim veštinama nastavnu praksu uspešno prilagodila mogućnostima samih učenika, ohrabrujući ih na rad u podsticajnom okruženju utemeljenom na načelima savremeno koncipirane nastave. Inspirisana pogodnostima primene digitalnih tehnologija i biografskim pričama naših čuvenih velikana, kreirala je sajtove interdisciplinarnog karaktera putem kojih je apstraktne sadržaje transformisala u zanimljive STEAM avanture, podstičući učenike na samostalnost, istraživanje, logičko zaključivanje i timski rad. Učionicu često adaptira u najrazličitije ambijente pogodne za učenje, pri čemu važnu ulogu prvenstveno daje inovativnim modelima rada poput problemske, programirane, egzemplarne i diferencirane nastave, kao i didaktičkim sredstvima pomoću kojih se učenici mogu odmetnuti na najrazličitija virtuelna putovanja. Ideje o međusobnoj integraciji naizgled nespojivih sadržaja pretočila je u nekoliko priručnika za integrativnu nastavu u izdanju izdavačke kuće „Eduka”. Pokrenula je i blog „Koreni učenja su gorki, ali su plodovi slatki”, čiji naziv zapravo predstavlja slogan kojim se rukovodi u svom radu. Aleksandrinu spremnost za inovacije i primenu različitih metoda aktivnog učenja više puta su prepoznali relevantni stručnjaci, zbog čega je Aleksandra nosilac brojnih značajnih priznanja iz oblasti obrazovanja, koja su ujedno poslužila i kao odlična motivacija njenim učenicima da afirmišu svoje talente na brojnim takmičenjima i konkursima.

Naziv prezentacije: Improvizovana Pupinova stvaraonica kroz STEAM i EdTech vizir