Abby Huston

abby-huston

Abby Huston

Zanimanje: Head of Europe Region, Teach For All

Institucija: Teach For All

Država: Moldova

Biografija predavača

Ebi živi i radi u Kišinjevu, prestonici Moldavije, i zadužena je za region Evrope u globalnoj mreži „Teach For All”, gde nadgleda ostvarivanje regionalne vizije, ciljeva i projekata usmerenih na ekonomiju obima i implementaciju inovativnih pristupa u podršci obrazovanju. Svoju karijeru u mreži „Teach For All” započela je kao osoba zadužena za pronalaženje poslovnih partnera za region Baltika i podršku obrazovnim programima za Estoniju, Litvaniju i Letoniju, budući da je u to vreme živela u Litvaniji. Pre toga je radila u obrazovnom sistemu SAD, angažujući i obučavajući nastavnike za rad u marginalizovanim zajednicama, a provela je i dve godine kao službenica Mirovnog korpusa u Moldaviji. Diplomirala je političke nauke i filozofiju na Univerzitetu „Purdju”.